Hallgarden, 2540 Tolga

Hallgarden, Kirkbakk Østre, Tolga Hallgarden, Kirkbakk Østre, Tolga

Dette nettstedet er tilegnet gården Hallgarden (Kirkbakk Østre eller Kirkebakken) på Tolga. Det offisielle navnet er Gårdstunet Kirkbakk, men på folkemunne kalles gården Hallgarden etter plassens første eier som het Halden og kom opprinnelig fra Røros.

Hovedbygningen antas å være bygget rundt 1795. Fjøsbygningen er fra ca 1750, senere påbygd (1936) og utvidet (ca 1950).

Vi jobber med å innhente informasjon om gården for senere publisering, bla historie, fotografier og - for de mest interesserte - dokumentasjon av det restaureringsarbeidet som vil bli gjort her i tiden framover.

Webkamera
Utsikten mot Tolga sentrum fra gården ser du fra vårt webkamera:

hallgarden_webcam

 

Hallgarden malt av Egil Storbekken 1948
Hallgarden. Maleri av Egil Storbekken, 1948.

 

Sommer, Hallgarden, Kirkbakk Østre, Tolga. Foto: Ingrid Eide
Hallgarden 5. juli 2006.

 

Alle fotos: © Thorbjørn Liell der annet ikke er angitt

 

Lokale og regionale linker

Vingelen - best bevarte bygd i Norge
Øversjødalen - fjellbygd øst i Tolga
Hodalen - nok en fjellbygd øst i Tolga
Sverre Nygaard - lokalhistorie fra Øversjødalen og Måsøy
Eggen Gardsysteri
Hodalen

Destinasjon Røros
Fjellregionrådet
Tolga kommune
Os kommune
Røros kommune
Tynset kommune
Alvdal kommune
Folldal kommune

Røros Kobberverk
Storwartz Gruver

Eireway Ltd

Hallgarden - gammelt foto - Kirkbakk Østre, Tolga

Fotografiet over viser Hallgarden slik den stod fram til ca 1970. Da ble de to bygningene nærmest i bildet revet. Fotografiet er tatt en gang etter 1936. Ut fra et fotografi av Wilse ble taket på fjøset (bak til venstre) ombygget i 1936 da også svalgangen ble innbygget.

(Fotograf ukjent)

Hallgarden - gammelt kart

Kartet over (utsnitt) er tegnet i 1797 av det militæret på oppdrag fra Værket (Røros Kobberværk). Gard nr 34 Kirkebakken (Hallgarden og Gammelskrivargarden) er markert i blått.

Hallgarden, Kirkbakk Østre, Tolga. Foto: Thorbjørn Liell


Hallgarden, Kirkbakk Østre, Tolga. Foto: Thorbjørn Liell

 

 

 

ingrafo

© Design og webhosting ved INGRAFO
Siste oppdatering 27/08/12